czytelnik-kucharka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie przychodzi to łatwo. Trudno zapomnieć o Autorze i jego skłonności do tcwarzysko-literack:ego awanturnictwa, skłonności głęboko uzasadnionej zadomowionym w światopoglądzie Gombrowicza pociągiem do młodości — niższości, a więc m.in. do czytelnika-kucharki, wreszcie pociągiem do szmiry, kiczu, tandety (w jego wydaniu szmira przemienia się w coś niezwykle wyrafinowanego). Na marginesie — nie ma to nic wspólnego z egalitaryzmem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SPol - Studia Polonistyczne UAM (Po­znań)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.