czytelnik-marynarz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Natomiast autor powieści o Kolumbie, posiadający wszystkie właściwości pisarza poprzedniego, musi mieć coś więcej: rzetelną i wyjątkową znajomość czasów Kolumba, zdobytą drogą solidnego wysiłku poznawczego i naukowego. Dzięki temu wśród tej samej ilości czytelników-marynarzy znajdzie kilku zaledwie, a może nawet nie znajdzie nikogo, kto by pomyślał, że również mógłby się porwać na napisanie powieści morskiej o życiu z końca w. XV, powieść taka wymaga bowiem nie tylko znajomości spraw morskich, ale i dokładnej orientacji w czasach od nas bardzo odległych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krzyżanowski, Julian 1973. Pokłosie Sienkiewiczowskie. Szkice literackie, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.