czytelnik-nauczyciel

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zmiany? Nie tylko o tę sprzeczność chodzi, wydaje się, że głoszenie tak daleko posuniętego naturalizmu pedagogicznego dzisiaj jest nie tylko anachronizmem — po prostu trąci myszką, a co gorsze, może pociągnąć za sobą dezorientację czytelników-nauczycieli szkół zawodowych zdobywających kwalifikacje. Trudno co prawda odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, czy W. Bieda hołduje skrajne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.