czytelnik-nienaukowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) była to sprawa wolnego dostępu (free access). Mervil Dewey, jeden z wybitnych bibliotekarzy amerykańskich, który już rok wcześniej — mając 25 lat — stworzył system klasyfikacji dziesiętnej obowiązującej do dziś w bibliotekach publicznych wielu krajów, wypowiedział się za dopuszczeniem do magazynów czytelników o przygotowaniu naukowym; na to warunkowe przyzwolenie zgadzali się również pozostali uczestnicy konferencji. O rozszerzeniu tej zasady na czytelników-nienaukowców na razie nie mogło być mowy, gdyż system ten nie był ani przemyślany ani wypróbowany w większym zasięgu. Ponadto ówczesne pomieszczenia magazynowe nie były dostosowane do tak dużej liczby użytkowników. ,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.