czytelnik-nieprofesjonalista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nych w Polsce. Głównym celem zamierzonych publikacji jest ukazanie historycznego procesu kształtowania się i rozwoju każdej z nauk, w oparciu o całość dziejów Polski — jej konkretnej sytuacji polityczno-społeczno-kulturowej — w powiązaniu z historią nauki europejskiej. Chodzi o to, aby czytelnik-nieprofesjonalista mógł znaleźć tu nie tyle może pełny materiał faktograficzny, ile raczej syntetyczny obraz danej dyscypliny w historycznym jej rozwoju z uwypukleniem charakterystycznej dla niej problematyki i uwarunkowań, aby mógł ocenić wkład polskiej myśli...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Armon, Witold et al. 1973. Historia etnografii polskiej, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.