czytelnik-obywatel

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) łożył w szkicu Czytelnik (HurareAu, 1895 -1898), prozaicznym wariancie tradycyjnego już w literaturze rosyjskiej wiersza-dialogu poety z czytelnikiem-obywatelem. Snując rozważania nad zagadnieniem stosunku literatury do rzeczywistości, potępił kult racjonalizmu i trzeźwości, rozsądek i umiarkowanie, obiektywizm i faktografię. Literatura — dowodził Gorki — która nie wychodzi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Barański, Zbigniew, Semczuk, Antoni (red.) 1976. Literatura rosyjska w zarysie, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.