czytelnik-partner

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Od zarania działalności pisarskiej Jerzy Andrzejewski zdawał się prowadzić dialog z czytelnikiem-partnerem, spotykać się w pół drogi z czytelnikiem o względnie jednorodnym i wyrazistym profilu kulturalnym, i o ustalonych predyspozycjach i kompetencjach literackich. Jak wiadomo, autor Ładu serca należał do rodziny pisarzy wyznaczających orientacje duchowe pokolenia i epoki, odpowiadających każdym kolejnym utworem na wyzwanie ideowe czasu, do rodziny pisarzy burzących kodeksy i światopoglądy po to, aby je od początku budować, do rodziny pisarzy, w których książkach ważniejsze niż modelunek formalny okazywało się etyczne przesłanie (Malraux, Sartre, Żeromski...). I takim chcieli go widzieć jego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Burek, Tomasz 1987. Żadnych marzeń, London : Polonia
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.