czytelnik-pisarz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 0 tym prywatnie — z jakim skutkiem? — Po przeczytaniu „Roku 1984” ktoś wszczynał kampanię przeciwko Eliotowi, przedstawiając go jako zajadłego militarystę; po przeczytaniu „Ciemności w Południe” załamany czytelnik-pisarz koncypował brawurowy atak na Ernesta Hemingway’a; po przeczytaniu „Zniewolonego umysłu” powstawał esej przeciwko nieżyjącemu Josephowi Conradowi, który postawą swoją zdemoralizował młodzież roczników 1920 i przywiódł ich do reakcyjnych szeregów Armii Krajowej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.