czytelnik-poliglota

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kładania mnożą się opinie arcysprzeczne. Oto jeden z zainteresowanych (tłumacz anonimowy z XVI w.) widzi w swej robocie cel doraźny: kto zna język oryginału, powiada, będzie wolał oryginał. Drugi (Łukasz Górnicki) także odsyła czytelników-poliglotów do włoskiego pierwowzoru swego Dworzanina wcale nie po to tylko, iżby poznali autentyczne źródło, lecz i w tym celu jeszcze, by sprawniej niż on spróbowali je spolszczyć. Znajomość oryginału, wedle Górnickiego, nie wyklucza czyta...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Balcerzan, Edward (wyb.) 1977. Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440-1974. Antologia, Poznań : Wyd. Poznańskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.