czytelnik-sceptyk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Oczywiście, nie można brać dosłownie zapewnienia poety, że nie czyta on nigdy swych listów po napisaniu, gdyby je bowiem odczytywał, zapewne w ogóle by ich nie wysłał. Można jednak widzieć w tym stwierdzeniu odkrycie zasadniczej reguły obowiązującej w większości wypadków. A czyż może być lepsze uwierzytelnienie prawdziwości i szczerości czyjej korespondencji? Czytelnik-sceptyk gotów nawet przy tym oględnie brzmiącym zapewnieniu postawić znak zapytania. Jak pogodzić tę spontaniczność, niekontrolowanie raz napisanego tekstu z wielkością zawartego w nim ładunku filozoficznego? Jak po...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.