czytelnik-specjalista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tu przede wszystkim następujące sprawy. Odpowiedzialność biblioteki narodowej za zabezpieczenie całej produkcji wydawniczej kraju, coraz trudniejsza wobec produkowania coraz to większej ilości bardzo różnorodnych materiałów; konieczność koordynowania zakupów piśmiennictwa zagranicznego, niezbędna dla planowego zapewnienia czytelnikom w kraju wszystkich najpotrzebniejszych, najwążniejszych pozycji olbrzymiej produkcji piśmienniczej świata; konieczność jak najszerszego i jak najdogodniejszego dla czytelników udostępniania zbiorów, „konkurencja** w tym zakresie ze strony bibliotek specjalnych, które mają lepsze możliwości zadowolenia czytelnika-specjalisty, i wynikający z tego wniosek dla bibliotek uniwersalnych: potrzeba wprowadzenia departamentalizacji zbiorów, specjalizacji czytelń i służby informacyjno-bibliograficznej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.