czytelnik-twórca

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i drugie bywa zadaniem zaledwie rozwiązalnym. Jest tak dlatego, że treść i forma niektórych utworów literackich tkwi niejako w atmosferze umysłowej danego pokolenia i że niekiedy przejawia się w świadomości czytelnika-twórcy bez jego wyraźnej wiedzy o źródle. Poza tym zdarzają się czasem wypadki wyjątkowo znakomitej pamięci. Twórca jest przeświadczony o oryginalnoś-ci własnego wysiłku, faktycznie jednak powtarza, co ongiś przeczytał...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pieter, Józef 1963. Psychologiczne problemy samokształcenia, Warszawa : Nasza Księgarnia
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.