czytelnikowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Od rzeczowników własnych: *conradowski W. Ż. 1-2, 47, *Czytelnikowski („wydawnictwa Czytelnikowskie” — od firmy wydawniczej „Czytelnik“), *marksowski („socjalizm marksowski“), *rentgenowski, *zetempowski (np...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kurkowska, Halina 1954. Budowa słowotwórcza przymiotników polskich, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.