czytnik-powiększalnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wych3: kamer, wywoływaczek, kopiarek, aparatów powielających i czytników lub czytników-powiększalników. Urządzenia te służą do wykonywania mikrofilmów na taśmie filmowej 16 i 35 mm lub mikrofisz 105 X 148 mm, na której można umieścić 30—60 zdjęć (klatek) na kliszy tytułowej lub 34—69 zdjęć na kliszy kolejnej — z inkunabułów (starodruków), książek, czasopism i gazet o maksymalnym formacie Al, które zachowały się w pojedynczych lub niewielkich ilościach egzemplarzy, a ich używanie powoduje niszczenie. Ponadto mikrofilmy lub mikro...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Staniszewski, Urban 1977. Techniczne środki propagandy i ich zastosowanie, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.