czytywać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W 1849. czy 50. Andrzćj przybywszy do Wielkopolski, czytywał nam główne ustępy z Czarnieckiego. W owym to także czasie jenerał drukował swój Dworzec. Znany już jest jego kłopot z dedykacyą. Oto co do mnie pisze w następującym liście z 3/i2 50...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.