długookresowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Czynniki działające długookresowo powodują, że zmiany wydajności pracy przejawiają się w ciągu długich przedziałów czasu; zaliczyć należy tutaj realizację postępu technicznego, a w szczególności takich jego kierunków, jak kompleksowa mechanizacja i automatyzacja oraz nowe systemy organizacji produkcji. Jest to związane...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Abdański, Adam 1982. Romans z miasteczkiem, Łódź : Wyd. Łódzkie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.