dżudo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) neuter gender in Polish comprise four non-oral loanwords ending in -e, e.g. ale (E. ale), canoe (E. canoe), mangrowe (E. mangrove), and yale (E. yale), a few words ending in -o, e.g. dżudo (E. judo), polo (E. polo), and in -um e.g. wampum (E. wampum)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.