dachówczarka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) downictwa. D. ceramiczną produkuje się z niskotopliwych glin plastycznych; glinę rozdrabnia się, oczyszcza z grubych okruchów mineralnych, dokładnie miesza i nawilża wodą; z przygotowanej masy formuje się surową d.; formowanie odbywa się metodą ciągnienia na prasie —>- pasmowej lub metodą prasowania (—> dachówczarka); uformowaną d. suszy się i wypala w piecach ceramicznych w temp. 900-1100°; w celu uzyskania większej odporności d. na działanie czynników Rodzaje pokryć dachowych: a) pokrycie podwójne gontem; b) pokrycie podwójne karpiówką „w łuskę”; c) pokrycie podwójne karpiówką „w koronkę”; d) pokrycie dachówką zakładkową; e) pokrycie dachówką holenderką; f) pokrycie łupkiem; g) pokrycie płytkami azbestowo-cementowymi „w łuskę” 50 — WEP t. II 785...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.