dachówkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jeśli jednak na starym domu, pod zniszczonym gontem mamy jeszcze dobrze zachowane dawne lekkie wiązania o pięknej, tradycyjnej konstrukcji, np. w Zakliczynie z charakterystyczną kratownicą nad środkowym szeregiem niosących dach slupów, to ciężkie pokrycie dachówkowe jest w zasadzie niepożądane i w braku gontu lepiej się niekiedy zgodzić na prowizoryczne pokrycie papą, byle nie być zmuszonym do zmiany zabytkowego wiązania na nowe i odmienne. I tak też w paru wypadkach zadecydowano, zachowując zresztą nadzieję, że papę kiedyś później, przy bardziej unormowanych warunkach gospodarczych, uda się zamienić na gont...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.