dachowaty

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Cechę pierwszą nazywamy phenozygia, drugą — cryptozygia. Te cechy czaszki są zależne od stosunku wzajemnego kości ciemieniowych do kości twarzy. Dalszym punktem przy oglądaniu powierzchni sklepienia jest jego rodzaj, a więc: czy sklepienie jest dachowate, łukowate lub w kształcie dna łódki odwróconej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Godycki, Michał 1956. Zarys antropometrii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.