dacko-tracki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) turalnego, jest zjawiskiem dość osobliwym z etnogenetycznego punktu widzenia. Dlatego też warto zwrócić uwagę na okoliczności, które sprzyjały takiemu rozwojowi zdarzeń. Najważniejsza z tych okoliczności wynikała chyba z faktu, iż ludność miejscowa dacko-tracka nie rozwinęła rodzimych elementów kultury, wykorzystując głównie obce, helleńskie i rzymskie wzory. Wrażliwość tej ludności na oddziaływania obce musiała więc być znaczna. Zachowała ona swoje cechy rodzime głównie w ostojach wiejskich, które były poza zasięgiem bezpośredniego oddziaływania Greków i Rzymian. Ostoje te zostały zaatakowane dopiero przez najeźdź...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Maruszczak, Henryk 1971. Bułgaria, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.