dadaista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) logicznych. Kruczkiem zasię prokuratorskim i świadomo ze złej woli i uprzedzeń wywodzącym się wybiegiem i fortelem jest identyfikowanie ich i katalogowanie pod wspólnym mianownikiem z jakimiś dadaistami a la Tristan Tchara (czy Csardasz), z jakimiś poliszynelami, błaznującymi ortografją, ttypografją i gramatyką, z jakimiś wreszcie talmudernistami, hacefireykami, kalchasydami. Nie należy grochu mieszać z groszkiem pachną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.