daimon

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) teczną przyczyną swoich dzieł. Wszelkie dzieło ludzkie nosi na sobie znamię podwójnej celowości, podwójnej zależności: zależności zewnętrznej od uprzednio istniejących materiałów; i jeszcze bardziej radykalnej wewnętrznej zależności od wezwania duchowego, które rozbrzmiewa popod każdym przedsięwzięciem ludzkim i jest jego natchnieniem. Wszystko, co człowiek czyni wielkiego i szlachetnego, pojawia się w świadomości ludzkiej jako coś, co pochodzi z pewnego natchnienia wewnętrznego (stąd idea daimona i muzy), i dlatego właśnie wszelkie dzieło autentycznie ludzkie odbierane jest i jako dar bogów, i jako owoc zwycięstwa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.