daimyo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lania Japonii przywilejów handlowych. W rezultacie Japończycy wysłali na wody chińskie flotę piratów, którzy pustoszyli wybrzeże Chin, zdobywając miasta Ning-po, Szanghaj, Su-czou i unosząc bogate łupy. Wreszcie Chińczycy zorganizowali wielką wyprawę przeciwko japońskiemu daimyo (dajmio), czyli władcy, imieniem Fasziba, który ze swej strony postanowił zrobić najazd na Chiny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nourse, Mary A. 1937. Dzieje 400.000.000 narodu. Chiny od czasów najdawniejszych do chwili obecnej, przeł. J. Furuhjelm, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.