dakronowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wiła się od razu, sprawiając wrażenie żywej. Kość ramienną skrócono o 2,5 cm z powodu braku tkanek i zespolono śródszpikowym gwoździem Kiintschera. Nerwów na razie nie zespalano, ale główne pnie wyosobniono i połączono grubymi szwami dakronowymi, aby ułatwić ich znalezienie podczas późniejszych operacji. Po chirurgicznym opracowaniu rany zeszyto mięśnie i skórę, z wyjątkiem pewnych części martwej skóry, które pozostawiono nie pokryte z myślą o wykonaniu w przyszłości przeszczepu. Nałożono opatrunek, koń...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dziak, Artur 1965. Cuda chirurgii współczesnej, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.