daktylion

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dakryon 61, 322 daktylion 139, 146, 323 daktyloskopia 230 — metodą błękitu pruskiego 231 tuszu 231 sadzy 232 — odbitki palców 233 stóp 233, 234 daltonizm 273 — sposób badania 273, 274 dermograf 128 dermografia 257 — biała 257 — czerwona 257 — stopnie 257, 258 diagraf Martina 43 diopter 41 dioptrograf Martina 41 distantia bi-acromiaca 150 — bi-condyloidea 88 — bi-frontotemporalis 161, 168 — bi-ilio-cristalis 151, 152 — bi-ilio-spinalis 151, 152 — bi-mastoidea 164 — bi-orbitalis externa 81, 168 — bi-orbitalis interna 81, 168...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Godycki, Michał 1956. Zarys antropometrii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.