daktylotrocheiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) cował, że dbał o jej uszlachetnienie. Przede wszystkim zauważamy na każdym kroku jej niezwykłą rytmiczność: wyrazy łączą się w zwroty mile brzmiące, z których autor buduje człony zgodne z przesłankami myślowymi, a kończące się najczęściej spadkiem daktylotrocheicznym lub dytrocheicznym.18 Otóż taka ocena Skargi ukształtowała się najprawdopodobniej właśnie pod wpływem twierdzeń retoryki osiemnastowiecznej, którą reprezentować tu może zdanie Nowaczyńskiego: „Jakiejkolwiek fazy i jakiegokolwiek związku period przypadnie, najpiękniej się kończy na miarę taką:albo na dwie takie:w/w.”19...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wierzbicka, Anna 1966. System składniowo-stylistyczny prozy polskiego renesansu, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.