daktylotyp

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Znacznie mniejszą rolę pełnią rzeczowniki pochodzenia obcego. W tej grupie nazw spotykamy: arabeski, gondole, daktylotypie, fibr, korybantki, kawalkady, fakira, kaszaloty. Słownictwo tego typu wskazuje na przenikanie do świadomości młodziutkiego autora kręgu spraw związanych z egzotyką. Później, pod wpływem Salińskiego i Kwadrygi, zainteresowania te rozwiną się. Dowodem żartobliwe piosenki Szenwalda: Turcja i Kapitan Papawaj...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarczałowicz, Jacek 1977. Lucjan Szenwald. Życie i twórczość, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.