decydowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) już odnośnie do wszystkich sejmików. Do sejmików zaliczyły jednak konstytucye nietylko posesyonatów, lecz także nieosiadłych, o ile byli „familiantami“ w województwie, więc tam oddawna przebywali; pozostawiono zatem w sejmikach szlachtę gołotę, której udział nie był pożądany. Za to nareszcie wprowadzono jako zasadę decydowanie uchwał większością głosów, i to nietylko odnośnie do elekcyi, lecz także przy uchwalaniu instrukcyi i laudów. Jednomyślność zatem z sejmików została zupełnie usunięta. Zniesiono też resztki atrybucyi skarbowych sejmików, zakazując im uchwalania wszelkich podatków. Skończyły się z tą konstytucyą dawne „rządy sejmikowe“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kutrzeba, Stanisław 1912. Historya ustroju Polski w zarysie. T. 1, wyd. 3, Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.