decyfrowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „Wreszcie chciałem poruszyć sprawę ew. mej przyszłorocznej Wiązanki. W Myślenicach obmyśliłem i naszkicowałem zarys ostatniej tam przeznaczonej rozprawy. W Krakowie ją wykończyłem. Ale rękopis tak mało jest staranny, upstrzony skreśleniami i wstawkami, tak zniekształcony wreszcie stenografią mojej niedołężnej ręki — że nie mam odwagi narzucać takiego trudu decyfrowania udręczonej i tak daktylografce Wydawnictwa. Przepisze to już chyba moja żona, nawykła do moich gryzmoł. Wynika stąd prośba. Jeżeli część, którą obarczyłem pracownię Wydawnictwa, została już skopiowana, będę wdzięczny za polecenie, by odesłano mi całość (tzn. pierwotypy i kopie)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pigoń, Stanisław 1969. Wiązanka historycznoliteracka. Studia i szkice, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.