dedukcyjno-konstrukcyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wspominam o tym jednak tylko przy okazji. Dla Meyersona ważne było to, iż system myślowy fizyki przez dopasowanie do zasady względności uzyskał w znacznie większym stopniu niż dotychczas charakter logicznie zamkniętego systemu dedukcyjnego. Meyerson nie gani tego silnie dedukcyjno-konstrukcyjnego, wysoce abstrakcyjnego charakteru teorii, lecz stwierdza, iż charakter ten odpowiada tendencji całego rozwoju nauk ścisłych; rezygnują one coraz bardziej z wygodnych podstaw i metod (w sensie psychologicznym), aby osiągnąć jednolitość całego systemu w sensie logicznym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Einstein, Albert 2001. Pisma filozoficzne, przeł. K. Napiórkowski, Warszawa : De Agostini & Altaya
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo