dedukcyjno-logiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) żone przez b”. (J. Śniadecki 1783, L 1, s. 6.) Symbole trzech ostatnich grup rejestrują relacje składniowe. Dzięki temu kod sformalizowany może wypierać język naturalny z tekstu naukowego. Tendencja ta jest szczególnie silna w tych dyscyplinach wiedzy, które mają dedukcyjno-logiczny charakter...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
JaK - Język a Kultura (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo