dedykata

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) miejsce, o którym wiedział, że byłoby mi ze wszystkich najmilszym. Na drukowanie Pierwotnych w Tygodniku Romansów i Powieści chętnie przystaję3, jak też na wyrażoną mi przez p. Meyeta cyfrę honorarium r[ubli] s[rebmych] 350. Proszę tylko Szanownego Pana o uwzględnienie, jeżeli można, trzech drobnych warunków: o utrzymanie dedykaty**, przesełanie dwu egzempl [arzy] Tygodnika [Romansów i Powieści] przez czas wychodzenia powieści mojej pod adresem moim, a jednego egzempl [arza] pod adresem p. Karłowicza4 (gubernia wileńska, przez miasteczko Świr, w majątku Wisznie w), i wydrukowanie powieści tej — jeśli tylko podobne — w r[oku] bieżącym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Orzeszkowa, Eliza 1954b. Listy zebrane. T. 1, Wrocław : Zakład im. Ossolińskich
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.