defektywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w innych warunkach społecznych jego zużytkowania. Tego rodzaju zbieżnościom semantycznym po linii jedności przeciwieństw Marr poświęea cały szereg prac (zob. „Do paleontologii semantycznej w językach systemów niejafetyckich“, 193U, „Czasowniki nieosobowe defektywne“, 1932, „Język i pismo“, 1930 i in.)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Językoznawstwo 1950. Językoznawstwo radzieckie na nowych drogach rozwoju, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.