dekadencko-modernistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dostojewski — Nietzsche. Komplikuje indywidualizm socjalizmem, socjalizm — indywidualizmem. Dziewiętnastowiecznej ideologii postępu, skłonnej do zastygnięcia we własnych hierarchiach, ukazuje żywe aktualia: bunt dekadencko-modernistyczny w literaturze, jego odświeżające i twórcze pierwiastki, z którymi musi się ona liczyć, jeśli nie chce dać się zepchnąć na pozycje pana Homais. I oto gdy świat poszedł naprzód, gdy psychologia głębi przerosła w psychoanalityczną teorię kultury, gdy marksizm dawał podstawę do sformułowania dramatycznych teorii postępu, przezwyciężony, zdawałoby się na całej linii, homais’izm objawiał się powtórnie jako boyizm...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kirchner, Hanna, Żabicki, Zbigniew (red.) 1972. Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. S. I, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.