dekompozycyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W przypadku, gdy liczba jednostek jest bardzo duża, możemy ustalić optymalny podział środków pomiędzy te jednostki posługując się metodą MOW. Metoda MOW służyć tu więc może jako szczególnego rodzaju algorytm dekompozycyjny. Rozpatrzmy to na przykładzie podziału środków na inwestycje (w ujęciu wartościowym)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rychlik, Tadeusz (red.) 1970. Optymalizacja planu produkcji gospodarstwa rolnego, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.