delegat-robotnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) żadnymi wytrąceniami zmniejszać płacy robotnikowi. Przedsiębiorca nie może sam sądzić i wydawać wyroków (ładny mi sędzia, który chowa sobie do kieszeni wytrącenia ściągane z robotnika!), lecz powinien zwracać się do prawdziwego sądu i sąd ten powinien być wybrany sprawiedliwie spośród delegatów-robotników i przedsiębiorców. Tylko takie sądy mogą po sprawiedliwości rozpatrywać wszelkie pretensje przedsiębiorców do robotników i robotników do przedsiębiorców...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lenin, Włodzimierz 1983-1990. Dzieła wszystkie. T. 1-55, wyd. 2, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.