derywatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z biegiem lat oczyszcza się i poprawia pisownia poety. Znikają wtedy nieortograficzności, charakterystyczne dla chłopca z Poznańskiego, pozbawionego polskiej szkoły, a więc: bochater, chańba, chierarchija, chrzęści anin ów, czychać, chumor, niejest, ochyda, niebierz, chuta, mięki. Niektóre nawyki pisowni zostają do końca, jak: nazwy miesią ców, dni i przymiotników derywatywnych pisane wielką literą. Właściwości te jako czysto formalne poprawiono w druku bez zaznaczenia w notach...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.