deskryptywistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jest oczywiste, iż tak zdefiniowana jednostka językowa nie ma charakteru znaku. Przedmiotem definicji (deskryptywistycznym morfemem) jest taki (prosty lub złożony) element płaszczyzny treści (takie znaczenie), który w danym języku jest reprezentowany prżez ciąg fonemów (w tym przez ciąg o), nie dający się podzielić na mniejsze ciągi fonemów będące nosicielami jakiegoś znaczenia. Powstaje pytanie, czy tego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo