deterioratywum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Formacje ekspresywne a system języka W artykule niniejszym pragnę przedstawić tylko wybrane zagadnienia związane z procesem kształtowania się formacji o charakterze ekspresywnym. Chodzi więc o pokazanie na przykładzie języka polskiego, w jakim stopniu i o ile odpowiednie derywaty o znaczeniu ekspresywnym (deminutywa, hipokorystyka, deterioratywa itd.) są ściśle związane z całokształtem systemu danego języka i są mu bezwzględnie podporządkowane, a więc podobnie jak wszelkie inne twory językowe o znaczeniu realnym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.