dewerbalizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W obydwu podstawowych typach tłumaczenia ustnego, symultanicznym i konsekutywnym, uwaga tłumacza koncentruje się przede wszystkim na tekście końcowym. W fazie rozumienia (zwanej też etapem percepcji, por. Kielar 1988: 103) tłumacz przypisuje znaczenie fragmentowi słuchanego tekstu, w fazie dewerbalizacji (Kielar: magazynowanie informacji) przetwarza, czy odtwarza sens fragmentu w oparciu o własny model rozumienia świata, w fazie reekspresji (Kielar: tworzenia tekstu w JD) przekazuje gotowy produkt w JD. O ile tłumacz symultaniczny postępuje...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dąmbska-Prokop, Urszula (red.) 2000. Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa : Educator
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.