dewocyjno-alegoryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Malarstwo. W dobie baroku rozwijało się swoiste malarstwo o charakterze lokalnym i ludowym, o treściach dewocyjno-alegorycznych i moralizatorskich, posługujące się realistycznymi środkami wyrazu, skłonne także do ujęć płaszczyznowych. Nosiło ono, jak dawniej, znamiona aktualizacji i panegiryzmu oraz stworzyło odrębny portret sarmacki (—► sarmatyzm). Obok...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.