dewolutywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) szym znaczeniu ś.o. obejmują wszelkie środki zaskarżenia; w znaczeniu ścisłym — tylko te, które wywołują postępowanie i wydanie orzeczenia (decyzji) przez organ wyższej —► instancji (ś.o. dewolutywne). Rozróżnia się dewolutywne ś.o. zwykłe, składane od rozstrzygnięć nieprawomocnych, oraz ś.o. nadzwyczajne, składane od rozstrzygnięć prawomocnych. W PRL zwykłymi ś.o. w postępowaniu sądowym są:—*■ rewizja, przysłu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.