dezabsolutyzacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) istnienie człowieka. To istnienie samo aktualizuje właściwą sobie istotę, która razem z istnieniem stanowiąc dany byt jest w tym bycie zasadą dezabsolutyzacji istnienia człowieka i dzięki tej dezabsolutyzacji czyni dany byt np. człowiekiem. I do wnętrza stworzonego człowieka przychodzi Bóg, i mieszka w osobie ludzkiej, o czym nie wie filozof jako filozof, o czym zaś wie teolog tłumaczący Objawienie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gogacz, Mieczysław 1974. Wokół problemu osoby, Warszawa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.