dezadaptacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zwiększenie napięcia psychicznego, wzrost konfliktowości w życiu wewnętrznym jednostki i w jej kontaktach zewnętrznych, zachwianie spoistości psychicznej, gwałtowne mieszanie się różnorakich kultur i okresowe obniżenie się poziomu kulturalnego powoduje w następstwie wzrost nerwic i psychonerwic, depresji i abulii, dezadaptacji do środowiska, tendencji, socjopatycznych i chuligaństwa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.