dezideologizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stopnia rozwoju nauk.-techn. i organizacyjnego (automatyzacja i kompleksowa mechanizacja produkcji) sprawia, iż w obu tych krajach muszą pojawiać się podobne instytucje społeczno-polityczne, potrzeby i wzory kulturowe oraz formy świadomości społecznej; 3) opierają się na fałszywym przekonaniu, że „socjalizm jest ustrojem dla głodnych” oraz że rozwój ekon. i wzrost zamożności powodują automatycznie: „burżuazyjnienie” społeczeństw socjalist., ich „dezideologizację”, zanik postaw ideowego zaangażowania, rodząc tendencje do pragmatyzmu i konformizmu ideologicznego; przekonaniu temu przeczy dotychczasowa historia krajów socjalist.; wskazuje ona, że w miarę postępów budow...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.