deziluzjonizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nowego pisarstwa anglojęzycznego Robert Scholes!3 We współczesnej prozie polskiej rola konwencji pamiętnikowej — równoznacznej, w naszym rozumieniu, z percepcją intymistyczną — polega na celowym ujawnieniu obecności ,ja” autorskiego u fundamentów rzeczywistości pisanej. Ów konsekwentny deziluzjonizm uwierzytelnia, jak pragnął Mach, zdobywaną przez pisarza wiedzę o świecie i o samym sobie, czyni z prawdy literackiej — prawdę przeżytą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Burek, Tomasz 1987. Żadnych marzeń, London : Polonia
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.