dezinflacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) głównie pośredniego oddziaływania. Tym właśnie należy tłumaczyć niepowodzenia, które dotknęły w szczególności dwa programy gospodarcze Anglii — na lata 1961—1966 oraz 1967—1972, piąty plan ekonomicznego i społecznego „rozwoju Francji na lata 1966—1970, jak również niepowodzenie polityki rządu amerykańskiego, prowadzonej pod hasłem „dezinflacji bez deflacji”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bogdanow, O. S. et al. 1973. Prognozowanie gospodarki kapitalistycznej. Praca zbiorowa, przeł. J. Leszczyński, A. Rogucki, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.