dezinformator

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sam proces fabrykowania informacji na podstawie tych wytycznych jest zadaniem funkcjonariuszy zatrudnionych w środkach masowego przekazu — w prasie, radiu, telewizji, filmie, wydawnictwach. Na tym polega ich rzemiosło dezinformatorów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Preiss, Paulina 1969. Biurokracja totalna, Paryż : Instytut Literacki
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.