dezinterpretacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) skiej, akcentując w nim te momenty, których wydobycie — stosownie do historycznego stanu kontrowersji ideologicznych — ma istotne znaczenie dla odgraniczenia się od najczęściej występujących dezinterpretacji i uproszczeń. Oto jeden z możliwych wariantów określenia spełniającego te wymogi: przedmiotem filozofii marksistowskiej są ogólne prawidłowości wspólne przyrodzie oraz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ładosz, Jarosław 1975. Przedmiot filozofii i jej rola społeczna. Miejsce filozofii w teorii marksistowskiej, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
wykrzyknikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.